Автор Тема: Стихии- обща информация  (Прочетена 3115 пъти)

Неактивен theshadow

 • Админ-ДИКТАТОР
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 5955
 • Karma: +84/-1
  • Профил
Стихии- обща информация
« -: 25 Юли 2012 11:41:51, Сряда »
Авторска разработка на екипа на magiata.info .

 СТИХИЯ - от гръц. stoicheion — първоначало, елемент

 Стихиите са пет на брой се водят свързани една с друга. Тези пет стихии отговарят на определени принципи, част от микро и макрокосмоса и се наричат понякога също така Петте първоелемента или просто Петте елемента. Те са различни за западната и за източната магически традиции, които ще разгледам последователно.

 І / Западната магическа традиция е силно повлияна от гръцката школа. Древните гърци имат доста идеи за първичните стихии. Например Аристотел съобщава, че Анаксимандър е разглеждал известните му стихии, като намиращи се помежду си в отношение на противоположност. Същият Анаксимандър твърдял, че всички неща са произлезли от една първична субстанция, но не от водата, както мислел Талес, а от някаква напълно неизвестна субстанция, която е безкрайна и се превръща в различните известни ни субстанции, а те преминават от една в друга. Слънцето е представлявало най-чист огън. Там, където например е имало огън, остава пепел, т.е. земя. И така нататък.

 В западната магическа традиция тези пет стихии обикновено са следните: Земя, Вода, Огън, Въздух, Дух. Считало се е, че те отразяват същността на универсалните принципи или сили, които са в основата на всяка една магия и чрез тях се управлява Микро и Макрокосмоса. Също така понякога теорията на Петте елемента е в основата на обясненията на отношенията между човека и обкръжаващия го свят.
 В повечето магически школи работата със стихиите заема централно място. Конкретните начини за това обаче често се различават значително един от друг.

 Според магическата теория всеки един от тези елементи притежава определени качества и характеристики, които отразяват начина, по който е изграден светът. Обикновено днес под "елемент" не се разбира физическа характеристика, а определен принцип или символно значение. Обобщено в западната традиция значението им е следното:

 Земя

 Земята традиционно се асоциира с материята, физическото тяло, пасивност, твърдост, почва, устойчивост, равновесие, кости.
 Посока - север. Често се асоциира със зимата.
 Обикновено в магиите, които включват в себе си елемента Зема, се използват сол, овощни плодове, монети и други. В ритуалите Земята се явява покровител. Земята се води като необходима за създаването на всичко ново, като символ на стабилност . Но тази стихия може да бъде както символ на съзидание, така и символ на разрушение.
 Някои школи приемат за означение на земята квадрат.
 В математическата физика на Питагорейците Земята се състои от частици, които имат формата на куб.

 Огън

 Свързва се с творчество, вдъхновение, активност, енергия, топлина, горене. Символизира стремеж към самоусъвършенстване, а също и желание за самоизразяване, активност, постоянство и целенасоченост. Също така е и символ на индивидуалността. Посока - Юг. Това е стихията на лятото.
 Идеално подхождащи на магиите с огън са свещите.

 Според Питагорейците огънят притежава формата на пирамида.

 Въздух

 Въздухът се асоциира с логиката, с разума. Той е символ на промяната, на изменчивостта, на непостоянството, на борбата. Една древна мъдрост гласи, че стихията на въздуха е близка до стихията на огъня, заради това, че направлението на активността зависи от средата. Посока - Изток. Стихия на пролет.
 В магията с въздух се ползват аромати (примерно определени билки).
 Според Питагорейците въздухът отговаря на октаедъра, а според други - на кръга.

 Вода

 В митологията на множество древни народи животът се е зародил именно във водата. Затова и водата често символизира самия живот на нашата планета. Свързва се символно и с чувствата, интуицията, мекотата, тъмнината, силата, кръвта. Посока - Запад. Асоциира се с есента. Магията с тази стихия включва в себе си наличието на вода под някаква форма в близост.

 Според Питагорейците символ на водата е икосиедъра (който има 20 страни). Също така някои маг. школи приемат означаване на водата с хоризонтален сърп.

 Дух/респ. Етер/респ. Космос и др., според зависи от школата

 Този елемент поражда или властва над другите изброени четирите елемента или същности. Няма единство в магическите школи по отношение на това кой да е той. Някои приемат това да е Дух, асоциирайки го с Бог или с Божества според зависи от религиозните възгледи. Идеята за етер като пети елемент принадлежи на Питагорейците, според които и съответният му символ е на додекаедър (на който са присъщи 12 страни). Някои западни магически системи се връщат към Платон и на мястото на Духа ситуират Космос.

 Обикновено пентаграмата е символът, който съчетава в себе си тези стихии. Когато пентаграмата е посветена на някоя от стихиите нейното рисуване започва от този лъч, който е обозначен за тази стихия.

 ІІ/ За да бъде охарактеризирана източната магическа школа по-пълно, ще бъдат разгледани традициите в Китай и в Япония по отношение на стихиите.

 - Китай

 Приема се, че теорията за Петте стихии се заражда в Китай преди около 5 хиляди години.

 Приемат, че взаимодействието между Ин и Ян води до появата на пет стихии, които са в основата на всичко материално и на природните явления. За китайците стихиите са:

 вода - шуей - всичко, което овлажнява, охлажда и тече надолу, отговаря на елемента вода. Тя символизира обикновено чувствителност, интуитивност, възприемчивост.

 огън - хуо - символ на всичко, което е горещо, а също и на нетърпеливост, жизненост, разрушителност.

 дърво - му - всичко, което расте и се развива свободно, а също и се свързва с дружелюбност, непринуденост, логичност.

 земя - ту - води се майка на всички неща, в нея се засява, тя е основата за растеж. Тя символизира реализъм, практичност, разумност, афинитет към материалните неща.

 метал - дзин - той има способността да бъде претопяван и затова символизира изчистване. Символно той се свързва и с активност, независимост, бляскавост и уникалност.

 Редът на изграждането им е Металът дава живот на Водата, Водата дава живот на Дървото, Дървото дава живот на Огъня, Огънят дава живот на Земята, Земята дава живот на Метала, Металът дава живот на Водата, и т.н. циклично.

 Редът на разрушението им е Огънят оформя Метала, Водата надвива Огъня, Земята задържа Водата, Дървото ограничава Земята, Металът разделя Дървото, и т.н. в цикъл.

 Приема се, че унищожителният ред теоретично може да улови и прекъсне формата и намерението на изграждащия ред.

 Тъй като всеки един елемент символизира емоции и не само, се залага на изучаването на реда на изграждането и на реда на разрушението на стихиите.

 - Япония

 Стихиите са следните: земя, вода, огън, въздух, празнота.

 земя - Символ на сила и мъдрост. Приема се, че от земята идва познанието за пространство, за мястото ни в света, за материалното.

 вода - Водата е тази, от която произлиза живота, сътворението. Водата е свещена в Япония. Приема се като символ на изменчивостта.

 огън - Символ на пречистване, на промяна. Чрез освободеност от емоции, центърът на емоционалната енергия е форма на опознаване и възприемане на света.

 въздух - асоциира се често с умението да се запази видимо спокойствие, докато вътрешно интелектът е активен. Това се основава на допускането, че въздухът поражда вятър и принципно вятърът няма "глас", докато не се докосне до нещо, което да му го придаде. Въздухът също така се асоциира и с усмиряването на интелекта.

 празнота - това е петият елемент, който съдържа всичко и свързва всичко в едно. Това е хармонията. Хармонията не се свързва задължително с баланс. Хармонията не се свързва и със симетрията. Хармонията е едно цяло. Хармонията е синхрон. Хармонията е истинското разбиране на нещата. Хармонията просто е.
Познанието е само за тези, които са готови да жертват време и усилия, за да се сдобият с него.

Неактивен theshadow

 • Админ-ДИКТАТОР
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 5955
 • Karma: +84/-1
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #1 -: 25 Юли 2012 11:43:01, Сряда »
--------------

 

 Земята традиционно се свързва с материални проблеми и поетапен подход, с връщане към собствената реалност и дълбинна същност. Този елемент се разполага на север и се асоциира със зимата. Сол в чиния или малък съд със сол са идеални за магия със символ земя. А може и съдът да бъде напълнен с изсушени листа и цветя. Ако под ръка няма нищо подходящо, като символ на земята може да послужи ябълка, какъвто и да е плод или монета.

 Също така земята в ритуалите се явява покровителстваща:
 Раждането на деца, работата, повишението в службата, парите, бизнеса, инвестициите, материалните обекти, селското стопанство, здравословната храна, екологията, околната среда, пазарът на ценни книжа, антиквариата, старото, музеите, сградите, строителството, прогреса. (И ако искате да имате успех в такива насоки, то следва да се обръщате именно към природната стихия Земя).

 ***

 

 Въздухът се асоциира с логиката и разума. Той е символ на промяната, понякога на необходимата борба, но обикновено е свързан с усилието, с необходимостта за изменението на присъщия статус. Въздухът е стихия на пролетта, нейната посока е изток. Ароматните пръчици са доста подходящи при тази стихия (особено с аромати на цветя). Игла или малък нож се явяват символи на тази стихия.

 ***

 

 Огънят се асоциира със слънцето, с творчеството, вдъхновението и общуването. Неговата посока е юг. Подходящи за символно изразяване на тази стихия са свещите.

 ***

 

 Водата се асоциира с чувствата и с интуицията, свързва се с есента. Нейната посока е запад. Някои традиции изискват оставяне на водата с церемониална цел на слънчева или на лунна светлина в продължение на 24 часа.

 Из myfhology.narod.ru

 -------
Познанието е само за тези, които са готови да жертват време и усилия, за да се сдобият с него.

Неактивен fnosen

 • Newbie
 • Jr. Member
 • *
 • Публикации: 71
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #2 -: 17 Май 2014 03:53:40, Събота »
Би трябвало да съм Земя, защото зодията ми е земна, но мисля че сме по-на Ти с огънят smile
Печелят смелите, които познават саможертвата и не се страхуват да се борят за постигането на целите си.

Неактивен Archeia

 • Newbie
 • Full Member
 • *
 • Публикации: 148
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #3 -: 21 Май 2014 10:40:54, Сряда »
fnosen, предлагам ти да се отърсиш от инструментите на астрологията при работата със стихии.
 Освен ако не си избрал астрология да изучаваш и по нея да работиш.
 Различни системи - различни изразни следства - объркване...

 В магическата практика не е необходимо пълно асицииране с някоя от стихиите. Не търси типа си така.
 Стихиите са отделни елементи.
 Някъде преди време бях писала по този въпрос, но сега не мога да ровна и да търся...

 В общи линии - има 4 стихии плюс още една - ти.
 Представи си пентаграм и ще добиеш представа как се разполагат елементите /плюс петия - ти/ в хармония и симетрия.

 Изучаването на стихиите е двупосочно - ти тях - те - теб.

 Даването /или /само-внушаването/ на превес на един елемент води до нарушение на баланса.

Неактивен fnosen

 • Newbie
 • Jr. Member
 • *
 • Публикации: 71
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #4 -: 1 Юни 2014 20:31:22, Неделя »
Благодаря. Ще го имам предвид.
Печелят смелите, които познават саможертвата и не се страхуват да се борят за постигането на целите си.