Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Kalliste

Страници: [1]
1
Това е извадка от един сайт за митология, която съм си свалила, но не знам кой е автора...

 Божествана славяните

  Според славяните, божествата сапо-съвършени от човека същества, които знаят, могат и имат повече. Поради тези
 си качества те могат да контролират и изменят материалния свят, да насочват
 човешкото битие и да моделират обстоятелствата в него. Така, ако човек ги
 уважава достатъчно, ако ги почита по установения от традицията начин, ако
 следва предписанията им, те го закрилят и му помагат, а в противен случай -
 всячески го затрудняват, причинявайки му множество вреди.

 БЕЛОБОГ, БЯЛБОГ, БЕЛУН - едно от архаичнитебожества. Това е богът на светлината, носителят на доброто, на щастието и
 късмета, на плодородието и изобилието. Белобог е абсолютен противовес намрака, на злото, на нещастията, на всички отрицателни явления и емоции.
 Вероятно в началото той е божество от особена важност, свързвано с древната славянскакосмогония. Той еедин от световните демиурзи и изначален противник на бога на злото - Чернобог.

 ВЕЛЕС, ВОЛОС, ВЛАС - богна мъдростта, магията, познанието, уменията, изкуството, скотовъдството,
 покровител на стадата и оттам - на богатството. Велес обитава приказна градинанякъде на края на земята, точно на входа на Долната земя, където обитават навите - душите на умрелите хора.

 ДАЖДБОГ, ДАЖБОГ, ДАЙБОГ - прекрасният бог наслънцето, което дава небесната светлина и топлина, и дарява живот и плодородие.
 В тази връзка се извежда и самото име - от старославянското дати - давам, въздавам,възнаграждавам, раждам плод; и повелителната му форма дажд (дай, дари); т.е. "Даващбог, Даряващ бог" или "Дайбог, Дайбоже!". Според някои автори,името трябва да се обясни с древноиранското даги - горя, обгарям.Представят Даждбог като красив млад златоглав късобрад мъж, койтовсяка сутрин подкарва своята небесна колесница, теглена от дванайсет коня, и осветява
 света с кръглия си златен щит (символиращ слънчевия диск).

 ДАНЯ, ДАНА - богиня на водата, оттам - на живота,плодородието и изобилието.

 ДОГОДА - крилатият млад бог на западния есеннен вятър.Син на бога на ветровете - Стрибог.

 ДОДОЛА, ДУДУЛЯ, ДИДИЛЯ - богиня на дъжда, съпругана върховния бог - мълниеносеца Перун. Вярва се, че когато Додола дои своите небесни крави,облаците, на земята вали дъжд. Затова и по време на суша, се организира
 празникът Додо-ле, при който почитат богинята и й се молят да сезастъпи за хората пред бог Перун.

 ДОЛЯ, СРЕТЯ, СРЕЧА - богиня на щастливатасъдба и късмета, приносителка на радост и щастие, помощница на богинята на
 домашното добруване - Макош. Представяна е като златокоса девойка, която, същокато Макош, често преде златна прежда и в нея вплита съдбитена хората, т.е. щастливите моменти в съдбите им.

 ЖАРОВИТ, ЯРОВИТ - бог на войната, битките, оръжията, смелостта,гнева, мъстта. Той довежда убийствените летни жеги, сушата, пожарите,
 подвластен на своето огнено начало, загатнато от самото му име (жар).

 ЖИВА, ДИВА, СИВА, ШИВА - богиня на живота,рождението, пролетта, плодородието и любовта. Въплъщава вселенската жизнена
 енергия, носи животворните природни сили и в това си качество се явява
 абсолютна противоположност на богинята на смъртта Мора.

 ЗОРИ - двете божествени въплъщения на планетата Венера, наречени Вечерница и Зорница. Те са дъщери на Даждбог, покровителки на утрото ивечерта. В този контекст Зорница е богиня на развиделяването, на идващата,раждащата се светлина и вероятно носи позитивни черти, а Вечерница - богиня на здрачаването,на отиващата си, умиращата светлина и съответно е натоварена с негативен
 характер.

 КОЛЕДА, КОЛЯДА, БОЖИК - слънцето-младенец,зимното слънце, бог на зимното слънцестоене. Славяните му се молят да порасте
 по-бързо и отново да се превърне в благото пролетно слънце Ярило, за да донесе нов животслед зимата. Бог Коледа се почита в периода 25 декември - 6 януари.

 КЪПАЛО, КУПАЛО - бог на лятното слънцестоене. Къпало е възмъжалият, съзрелият Ярило. Ярило идва в човешкия свят Яв всяка пролет, за да донесенов живот, плодородие и добра реколта. След края на пролетта, в първия ден от
 лятото - 23 юни, Ярило се превръща в Къпало. Животът му на земятадостига апогея си и се обръща към своя край. Той свършва работата си тук и се
 отправя към земята на мъртвите Нав, за да се върне отновоследващата пролет.

 ЛАДА - богиня на красотата, любовта, брака, семейнияживот; човешката майка, защитница на човешкия живот и закрилница на жените. Към
 нея се отправят молитвите за лична защита, за майчина защита над нейните деца.
 Особено почитан сред всички славяни свръхестествен персонаж, Лада съчетава едновременноелинските Хера и Афродита, скандинавските Фрея и Фриг.

 (следва част 2)

Added (29.Apr.2015, 1:59 PM)
---------------------------------------------
МАТИ-ЗЕМЛЯ - Майката-Земя навсякъде е споменавананаравно с боговете, но по-вероятно е едно от основните начала - земята. Отделно
 различни божества са въплъщения на някои нейни състояния и функции; например
 богинята Мокош е господарка на влажната земя и съответно наземеделското плодородие. На Мати-Земля е отдавана изключителна почит, поради жизненоважнотой значение за тясноземеделските славянски общности. Изцяло от нея зависи
 реколтата, следователно храната и оцеляването на рода, като в същото време тя
 осигурява и вечен подслон за тленните останки на мъртвите, т.е. през целия си
 живот човек е пряко зависим от нея.

 МОКОШ, МАКОШ - богиня на плодородието, изобилието и домашнотобогатство. Тя охранява хамбарите, оборите, плевните и кошарите, и дарява
 храната и дрехите в семейството; грижи се за добруването на семейството и дома,
 за материалното подсигуряване на неговите обитатели. Представяна е като млада
 дългокоса жена с рог в дясната ръка, което е явен паралел с общоарийската идея
 за "Рога на изобилието".

 МОРА, МОРЕНА, МАРА, МАРЖЕНА - богиня на суровата зима,на студа, на страданието, на смъртта и всички свързани с нея емоции. Макар явно
 името й да е изведено от общославянския корен "мор", т.е. смърт или от глагола"морити" - убивам, допустима е и евентуална кореспонденция с "морз" - мраз, студ. Морена е обитателка на подземнотоцарство, обиталището на душите на умрелите, така наречените "мори".

 НЕДОЛЯ, НЕСРЕТЯ - богиня на нещастието, несполуката, уроките илошия късмет, противовес на богинята на щастието и добрия късмет Доля. Също като нея, Недоля преде и вплита нещастиятав съдбите на хората.

 ПЕРУН - едноот най-могъщите славянски божества, сътворител на гръмотевицата и светкавицата,
 носител на бури и дъжд, поради което има и плодородни аспекти, закрилник на
 бойците и предводител на отрядите по време на битка, почти навсякъде е върховен
 бог.

 ПЕПЕРУНА, ПЕРУНИЦА - Съпруга на гръмовержеца Перун, често споменавана взаклинателните песни за дъжд, пяти по време на българския дъждомолитвен обред Пеперуна. Богиня на дъжда, облаците, бурите.

 ПОГОДА - бог на ласкавия южен летен вятър. Той носидоброто време.

 ПОРЕВИТ, ПОРЬВАТ - бог на плодородието, мъжката оплодителна сила исексуална потентност; символ на мъжкото начало в зачеването на нов живот,
 покровител на мъжкото семе и по асоциация - на растителните семена.

 РАДИГОСТ, РАДИГАСТ - бог, закрилник напътниците, търговците, чужденците; радетел на гостоприемството.

 РОД, ДИВ, ДИЙ - изначалният, първичният бог - прародител набожествата, творец на Вселената и нейн уредник. Род е върховният вселенскипринцип, който установява божествения закон Правда; той е покровител народовите връзки, на родството и съюза вътре в рода. В дълбока древност, в
 самото Космично Начало съществува само бог Род, а освен него няма нищодруго. По-късно той създва Вселената и трите свята Прав, Нав и Яв, и урежда всичко в тях,като залага върховния принцип на баланс между елементите и установява висшия
 закон Правда, на който трябва да се подчиняват всички същества- телесни и безтелесни, всяка материя и енергия.

 РУЕВИТ, РУДЖЕВИТ, РУГЬЕВИТ - бог на слънцето,светлината и топлината, покровител на земеделието, бранител на плодородието и
 реколтата. В ролята си на бранител той има ясно изразени войнски
 характеристики. Западнославянските идоли го представят със седем глави (лица) и
 седем втъкнати в пояса меча, а в ръката си държи осми.

 СВАРОГ - върховен небесен бог. Господар и родител набоговете. Господар на божествения свят Прав, творец и приносител наогъня. Сварог е едно от първите божества, създадени от великиятворец Род.

 СВАРОЖИЧ, СВАРОЖИЦ - син на небесния господари пазител на космичния огън, Сварог; господар на земния огън,пламъка, огнището. Има контрастна, противоречива натура - той пази живота,
 осигурява топлина и светлина и прогонва дивите животни, но също може да се
 превърне в стихия, унищожител, разрушител и убиец. Сварожич е представян катовойнствен бог, което е характерно за всички арийски народи - слънчевите (респ.
 огнените) божества са винаги със силно изразени военни характеристики, защото
 се възприемат като борци против мрака, злото и злите сили.

 СНИГНА, КРАЧУН - зимно божество, повелител на снеговете истудовете.

 СТРИБОГ - бог на въздуха, времето, климата; господар наветровете. Стрибог е зрял мъж, надуващ боен рог, с който призовававетровете. По тази му характеристика го сравняват с пълководец, т.е. с княз,
 поради което славянските владетели особено го почитат като покровител на
 върховната княжеска власт.

 ТРОЯН, ТРИГЛАВ, ТЖИГЛОВ - това е троичният бог -съблюдател на световния ред и пазител на божествения закон Правда. С трите си глави Троян гледа към всеки един отсветовете на Световното дърво - Прав (небесата), Яв (земята) и Нав (преизподнята). Тойнаблюдава богове, хора и нави, вижда и знае всичко което те правят, и е техен
 съдник - когато бъде нарушен Редът и Правдата, Троян не се колебае да въздаденаказание всекиму.

 ХЪРС, ХОРС - бог на зимното слънце - старото слънце, което сесмалява (денят се скъсява) и на 22-ри декември умира, победено от мрака, от
 злите сили на Чернобог. Но на 23-ти декември Хърс възкръсва, прераждайки сев новото слънце. Във връзка с това Хърс се почита и като бог наоздравяването, лечителството, оцеляването, победата над болестта, господар на
 билките, майстор-баяч, а оттам - бог-мъдрец.

 ЧЕРНОБОГ,ЧЪРНБОГ - бог на мрака, господар на злото и смъртта,причинител на страдания, болка и скръб, властващ над мъртвите в Долната земя. Чернобог е представян като жесток млад воин с ужасяваща външност; винаги носи чернаброня, а в ръка - магическо копие, готово за удар. Където удари, сее страх и
 мъка; по следите му се влачат всевъзможни зли сили. Вечно се бори с пресветлия Белобог - бог надоброто, приносител на светлината, радостта и щастието.

 ЯРИЛО, ЯРИЛА - бог на пролетта, младостта, плодородието, страстта и плътската любов.Партньор на Лада. Често му се приписват и прелюбодействени характеристики. Представят гокато млад голобрад златокос мъж. Облечен е в нехарактерна за мъжкото облекло
 дълга женска риза, със зелен венец на главата и китка житни класове в лявата си
 ръка.


Страници: [1]