Автор Тема: Стихии- обща информация  (Прочетена 3986 пъти)

Неактивен theshadow

 • Админ-ДИКТАТОР
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 6053
 • Karma: +95/-1
  • Профил
Стихии- обща информация
« -: 25 Юли 2012 11:41:51, Сряда »
Авторска разработка на екипа на magiata.info .

 СТИХИЯ - от гръц. stoicheion — първоначало, елемент

 Стихиите са пет на брой се водят свързани една с друга. Тези пет стихии отговарят на определени принципи, част от микро и макрокосмоса и се наричат понякога също така Петте първоелемента или просто Петте елемента. Те са различни за западната и за източната магически традиции, които ще разгледам последователно.

 І / Западната магическа традиция е силно повлияна от гръцката школа. Древните гърци имат доста идеи за първичните стихии. Например Аристотел съобщава, че Анаксимандър е разглеждал известните му стихии, като намиращи се помежду си в отношение на противоположност. Същият Анаксимандър твърдял, че всички неща са произлезли от една първична субстанция, но не от водата, както мислел Талес, а от някаква напълно неизвестна субстанция, която е безкрайна и се превръща в различните известни ни субстанции, а те преминават от една в друга. Слънцето е представлявало най-чист огън. Там, където например е имало огън, остава пепел, т.е. земя. И така нататък.

 В западната магическа традиция тези пет стихии обикновено са следните: Земя, Вода, Огън, Въздух, Дух. Считало се е, че те отразяват същността на универсалните принципи или сили, които са в основата на всяка една магия и чрез тях се управлява Микро и Макрокосмоса. Също така понякога теорията на Петте елемента е в основата на обясненията на отношенията между човека и обкръжаващия го свят.
 В повечето магически школи работата със стихиите заема централно място. Конкретните начини за това обаче често се различават значително един от друг.

 Според магическата теория всеки един от тези елементи притежава определени качества и характеристики, които отразяват начина, по който е изграден светът. Обикновено днес под "елемент" не се разбира физическа характеристика, а определен принцип или символно значение. Обобщено в западната традиция значението им е следното:

 Земя

 Земята традиционно се асоциира с материята, физическото тяло, пасивност, твърдост, почва, устойчивост, равновесие, кости.
 Посока - север. Често се асоциира със зимата.
 Обикновено в магиите, които включват в себе си елемента Зема, се използват сол, овощни плодове, монети и други. В ритуалите Земята се явява покровител. Земята се води като необходима за създаването на всичко ново, като символ на стабилност . Но тази стихия може да бъде както символ на съзидание, така и символ на разрушение.
 Някои школи приемат за означение на земята квадрат.
 В математическата физика на Питагорейците Земята се състои от частици, които имат формата на куб.

 Огън

 Свързва се с творчество, вдъхновение, активност, енергия, топлина, горене. Символизира стремеж към самоусъвършенстване, а също и желание за самоизразяване, активност, постоянство и целенасоченост. Също така е и символ на индивидуалността. Посока - Юг. Това е стихията на лятото.
 Идеално подхождащи на магиите с огън са свещите.

 Според Питагорейците огънят притежава формата на пирамида.

 Въздух

 Въздухът се асоциира с логиката, с разума. Той е символ на промяната, на изменчивостта, на непостоянството, на борбата. Една древна мъдрост гласи, че стихията на въздуха е близка до стихията на огъня, заради това, че направлението на активността зависи от средата. Посока - Изток. Стихия на пролет.
 В магията с въздух се ползват аромати (примерно определени билки).
 Според Питагорейците въздухът отговаря на октаедъра, а според други - на кръга.

 Вода

 В митологията на множество древни народи животът се е зародил именно във водата. Затова и водата често символизира самия живот на нашата планета. Свързва се символно и с чувствата, интуицията, мекотата, тъмнината, силата, кръвта. Посока - Запад. Асоциира се с есента. Магията с тази стихия включва в себе си наличието на вода под някаква форма в близост.

 Според Питагорейците символ на водата е икосиедъра (който има 20 страни). Също така някои маг. школи приемат означаване на водата с хоризонтален сърп.

 Дух/респ. Етер/респ. Космос и др., според зависи от школата

 Този елемент поражда или властва над другите изброени четирите елемента или същности. Няма единство в магическите школи по отношение на това кой да е той. Някои приемат това да е Дух, асоциирайки го с Бог или с Божества според зависи от религиозните възгледи. Идеята за етер като пети елемент принадлежи на Питагорейците, според които и съответният му символ е на додекаедър (на който са присъщи 12 страни). Някои западни магически системи се връщат към Платон и на мястото на Духа ситуират Космос.

 Обикновено пентаграмата е символът, който съчетава в себе си тези стихии. Когато пентаграмата е посветена на някоя от стихиите нейното рисуване започва от този лъч, който е обозначен за тази стихия.

 ІІ/ За да бъде охарактеризирана източната магическа школа по-пълно, ще бъдат разгледани традициите в Китай и в Япония по отношение на стихиите.

 - Китай

 Приема се, че теорията за Петте стихии се заражда в Китай преди около 5 хиляди години.

 Приемат, че взаимодействието между Ин и Ян води до появата на пет стихии, които са в основата на всичко материално и на природните явления. За китайците стихиите са:

 вода - шуей - всичко, което овлажнява, охлажда и тече надолу, отговаря на елемента вода. Тя символизира обикновено чувствителност, интуитивност, възприемчивост.

 огън - хуо - символ на всичко, което е горещо, а също и на нетърпеливост, жизненост, разрушителност.

 дърво - му - всичко, което расте и се развива свободно, а също и се свързва с дружелюбност, непринуденост, логичност.

 земя - ту - води се майка на всички неща, в нея се засява, тя е основата за растеж. Тя символизира реализъм, практичност, разумност, афинитет към материалните неща.

 метал - дзин - той има способността да бъде претопяван и затова символизира изчистване. Символно той се свързва и с активност, независимост, бляскавост и уникалност.

 Редът на изграждането им е Металът дава живот на Водата, Водата дава живот на Дървото, Дървото дава живот на Огъня, Огънят дава живот на Земята, Земята дава живот на Метала, Металът дава живот на Водата, и т.н. циклично.

 Редът на разрушението им е Огънят оформя Метала, Водата надвива Огъня, Земята задържа Водата, Дървото ограничава Земята, Металът разделя Дървото, и т.н. в цикъл.

 Приема се, че унищожителният ред теоретично може да улови и прекъсне формата и намерението на изграждащия ред.

 Тъй като всеки един елемент символизира емоции и не само, се залага на изучаването на реда на изграждането и на реда на разрушението на стихиите.

 - Япония

 Стихиите са следните: земя, вода, огън, въздух, празнота.

 земя - Символ на сила и мъдрост. Приема се, че от земята идва познанието за пространство, за мястото ни в света, за материалното.

 вода - Водата е тази, от която произлиза живота, сътворението. Водата е свещена в Япония. Приема се като символ на изменчивостта.

 огън - Символ на пречистване, на промяна. Чрез освободеност от емоции, центърът на емоционалната енергия е форма на опознаване и възприемане на света.

 въздух - асоциира се често с умението да се запази видимо спокойствие, докато вътрешно интелектът е активен. Това се основава на допускането, че въздухът поражда вятър и принципно вятърът няма "глас", докато не се докосне до нещо, което да му го придаде. Въздухът също така се асоциира и с усмиряването на интелекта.

 празнота - това е петият елемент, който съдържа всичко и свързва всичко в едно. Това е хармонията. Хармонията не се свързва задължително с баланс. Хармонията не се свързва и със симетрията. Хармонията е едно цяло. Хармонията е синхрон. Хармонията е истинското разбиране на нещата. Хармонията просто е.
Познанието е само за тези, които са готови да жертват време и усилия, за да се сдобият с него.

Неактивен theshadow

 • Админ-ДИКТАТОР
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 6053
 • Karma: +95/-1
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #1 -: 25 Юли 2012 11:43:01, Сряда »
--------------

 

 Земята традиционно се свързва с материални проблеми и поетапен подход, с връщане към собствената реалност и дълбинна същност. Този елемент се разполага на север и се асоциира със зимата. Сол в чиния или малък съд със сол са идеални за магия със символ земя. А може и съдът да бъде напълнен с изсушени листа и цветя. Ако под ръка няма нищо подходящо, като символ на земята може да послужи ябълка, какъвто и да е плод или монета.

 Също така земята в ритуалите се явява покровителстваща:
 Раждането на деца, работата, повишението в службата, парите, бизнеса, инвестициите, материалните обекти, селското стопанство, здравословната храна, екологията, околната среда, пазарът на ценни книжа, антиквариата, старото, музеите, сградите, строителството, прогреса. (И ако искате да имате успех в такива насоки, то следва да се обръщате именно към природната стихия Земя).

 ***

 

 Въздухът се асоциира с логиката и разума. Той е символ на промяната, понякога на необходимата борба, но обикновено е свързан с усилието, с необходимостта за изменението на присъщия статус. Въздухът е стихия на пролетта, нейната посока е изток. Ароматните пръчици са доста подходящи при тази стихия (особено с аромати на цветя). Игла или малък нож се явяват символи на тази стихия.

 ***

 

 Огънят се асоциира със слънцето, с творчеството, вдъхновението и общуването. Неговата посока е юг. Подходящи за символно изразяване на тази стихия са свещите.

 ***

 

 Водата се асоциира с чувствата и с интуицията, свързва се с есента. Нейната посока е запад. Някои традиции изискват оставяне на водата с церемониална цел на слънчева или на лунна светлина в продължение на 24 часа.

 Из myfhology.narod.ru

 -------
Познанието е само за тези, които са готови да жертват време и усилия, за да се сдобият с него.

Неактивен fnosen

 • Newbie
 • Jr. Member
 • *
 • Публикации: 71
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #2 -: 17 Май 2014 03:53:40, Събота »
Би трябвало да съм Земя, защото зодията ми е земна, но мисля че сме по-на Ти с огънят smile
Печелят смелите, които познават саможертвата и не се страхуват да се борят за постигането на целите си.

Неактивен Archeia

 • Newbie
 • Full Member
 • *
 • Публикации: 148
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #3 -: 21 Май 2014 10:40:54, Сряда »
fnosen, предлагам ти да се отърсиш от инструментите на астрологията при работата със стихии.
 Освен ако не си избрал астрология да изучаваш и по нея да работиш.
 Различни системи - различни изразни следства - объркване...

 В магическата практика не е необходимо пълно асицииране с някоя от стихиите. Не търси типа си така.
 Стихиите са отделни елементи.
 Някъде преди време бях писала по този въпрос, но сега не мога да ровна и да търся...

 В общи линии - има 4 стихии плюс още една - ти.
 Представи си пентаграм и ще добиеш представа как се разполагат елементите /плюс петия - ти/ в хармония и симетрия.

 Изучаването на стихиите е двупосочно - ти тях - те - теб.

 Даването /или /само-внушаването/ на превес на един елемент води до нарушение на баланса.

Неактивен fnosen

 • Newbie
 • Jr. Member
 • *
 • Публикации: 71
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Стихии- обща информация
« Отговор #4 -: 1 Юни 2014 20:31:22, Неделя »
Благодаря. Ще го имам предвид.
Печелят смелите, които познават саможертвата и не се страхуват да се борят за постигането на целите си.

Неактивен _morbid_shade_

 • Атеистичен сатанизъм
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 1
 • Karma: +0/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #5 -: 13 Септември 2020 12:42:45, Неделя »
Здравейте! :)
Имам запитвания относно Стихиите, защото малко се обърках докато чета публикациите (не само от тази секция, а като цяло от форума).

1) Следвайки западната традиция имам 5 елемента, всеки от който има такъв смисъл какъвто сам му предам? (Разбира се следвайки метафоричното и практичното значение на елементите)

2) Тей като Духът се счита за това, което ни контролира и стои над другите елементи, той по-скоро какво прави относно тях? Той преценя кой елемент кога и как да се задейства (контролира ги) или е нещо като пети елемент различен от останалите четири и няма общо? (И ако да - какви са характеристиките му?)

Извинявам се ако въпросите ми звучат супер клиширано... Из различни публикации чета различни характеристики за елементите и практиките, а това много ме обърква.
Искам да си създам стабилна основа от теория, мотиви и идеи свързани с елементите, и чак после да предприема действия по различни практики

Неактивен Solar

 • Специален достъп
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 26
 • Karma: +2/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #6 -: 13 Септември 2020 13:10:51, Неделя »
Здравей!Наскоро и аз четох за стихиите. Ако има нещо, което не съм разбрала, моля да ме поправите.


1) Относно първото ти запитване. Мисля, че може да свързваш даден елемент с нещо, с което например аз не го свързвам. Но не съм много сигурна, че можеш да му придаваш какъвто и да е смисъл. Въпреки че стига да работи за теб, не виждам защо това би било проблем.


2) Аз доколкото разбрах няма елемент, който да контролира другите четири. По-скоро е възможно някой елемент да е дисбалансиран и да се наложи, чрез инвокация, ти да го балансираш, за да може отново да се хармонизира с останалите. А пък Духът си ти, тоест дори и някой да се опита да даде характеристика на Духа, то тази характеристика ще е винаги и само индивидуална.


Аз ги разбирам нещата по следния начин:
Изучавайки елементите, изучаваш себе си и как ти взаимодействаш с тях, а те с теб.

Неактивен Libra777

 • Практици
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 649
 • Karma: +53/-2
 • Пепелта на феникс
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #7 -: 13 Септември 2020 15:45:07, Неделя »
Хубави въпроси задаваш, недей се притеснява... :::)
Разбира се, твоето отношение (усещане) към елемента е важно, но обезателно трябва и да познаваш същността му... Веднага давам пример от личния си опит: Винаги съм имала проблем с елемента вода. Не присъства много в чертите на характера ми, трудно ми е да я инвокирам, а физически нито стоенето във вода ми е любимото нещо, нито се сещам много да я пия (напоследък даже се подсещам с аларми, че сериозно я пренебрегвам) Та, смисълът, който аз й предавам, е по-скоро негативен... Споделих на форумната ни Цеци и разбира се, тя веднага се притече на помощ със съвет - освен да се стремя да почувствам водата, да взема и да я разбера. Да я видя във всички нейни форми - пара, вода, лед. Да осъзная кога е силна, кога е слаба, КАК е силна, как взаимодейства с другите стихии и т.н. След като я разбера, тогава да се опитвам да я почувствам и да й придавам смисъл, да изразявам отношението си.

Няма елемент, който стои над останалите. Всички те са взаимно свързани и взаимодействат помежду си. Невъзможно е един от тях да съществува самостоятелно без останалите и са си "левитира в пространството"... Духът не ги контролира, а по-скоро ги обединява.


Аз ги разбирам нещата по следния начин: Изучавайки елементите, изучаваш себе си и как ти взаимодействаш с тях, а те с теб.

Това определение много ми хареса  [cvete]
Лесно е да изгориш, изтлееш и угаснеш в пепелта. Смело е да се възпламениш от нея, знаейки че ще изгориш отново.

Неактивен Solar

 • Специален достъп
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 26
 • Karma: +2/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #8 -: 13 Септември 2020 16:54:38, Неделя »
Това определение много ми хареса  [cvete]


Радвам се, че вървя на прав път тогава. [yes]


Аз лично все още не съм правила стихийна инвокация, но пък бях чела, че е хубаво да се започне с онази стихия, от която най-много се разграничаваш. Това за мен ще да е Огънят, защото цял живот ме е страх да не се опаря случайно.(Нито запалки обичам да държа, нито бенгалски огньове, а пък за палене на кибрит да не говорим...) Но пък мога да припозная черти от характера си, които се вписват перфектно с огнената стихия. Чудя се дали да не започна с инвокация именно на Огън? Въпреки че пишеше, че това е стихията, с която не е препоръчително да се започва, не съм много сигурна, че има нещо като "стихии, с които се започва". Стихията си е стихия, както вече казахме, няма една, която да царува над всички останали. Ако имам недостиг на Огън, не трябва ли точно с него да започна?

Активен Solomon

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1450
 • Karma: +75/-2
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #9 -: 13 Септември 2020 17:45:53, Неделя »
Solar, ти си прекалено земна. Земята преобладава в теб. Малко огън няма да ти е в повече... [yes]


П.С. Горд съм.
Магията е само наука, която все още не разбираме...

Неактивен Libra777

 • Практици
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 649
 • Karma: +53/-2
 • Пепелта на феникс
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #10 -: 13 Септември 2020 23:12:28, Неделя »
Чудя се дали да не започна с инвокация именно на Огън? Въпреки че пишеше, че това е стихията, с която не е препоръчително да се започва, не съм много сигурна, че има нещо като "стихии, с които се започва". Стихията си е стихия, както вече казахме, няма една, която да царува над всички останали. Ако имам недостиг на Огън, не трябва ли точно с него да започна?
Защо не пробваш първо да преодолееш страха си от огън? Запали свещ и си поиграй с пламъчето - пипни го за част от секундата, приближи се до него, подръж свещта... Довери се на стихията и приеми, че те защитава, а не е заплаха за теб.
Също така предполагам, че обичаш да те пече слънце, когато легнеш на плажа? Топлото усещане по кожата... Сякаш се разтапяш и ставаш едно с пясъка, водата, слънцето и вятъра... А слънцето си е огън. Ето, че вече си позволявала на огъня да те докосне и усещането е било приятно  :) 
От друга страна може да стане по обратния път и инвокацията да ти помогне да преодолееш страха.
Лесно е да изгориш, изтлееш и угаснеш в пепелта. Смело е да се възпламениш от нея, знаейки че ще изгориш отново.

Неактивен Solar

 • Специален достъп
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 26
 • Karma: +2/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #11 -: 13 Септември 2020 23:30:28, Неделя »
Като цяло, може да звучи и странно, ама аз съм студен човек (но не като характер), обичам зимата. Както обичам да казвам- не случайно съм зимно бебе. Не обичам топлината, лятото се нарежда на последна позиция откъм любими сезони. Че се пека на слънце, пека се, но предпочитам сянката. Но това е по-скоро свързано с това как се чувствам физически, отколкото ментално.


Може да се фокусирам върху ситуациите, в които свързвам Огъня с нещо положително и приятно - отношение например. След това ще се опитам и да го инвокирам.


Благодаря за съвета!

Неактивен Libra777

 • Практици
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 649
 • Karma: +53/-2
 • Пепелта на феникс
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #12 -: 13 Септември 2020 23:44:12, Неделя »
Успех!  [fire]
Лесно е да изгориш, изтлееш и угаснеш в пепелта. Смело е да се възпламениш от нея, знаейки че ще изгориш отново.

Неактивен Цеци_Вихронрав

 • Обсебена
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 9850
 • Karma: +86/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #13 -: 14 Септември 2020 11:08:02, Понеделник »
Солар, препоръчвам да започнеш със стихията която чувстваш най-близка, а огъня да оставиш накрая. Това не за друго, а защото докато работиш с другите стихии ще добиеш опит и след това ще ти е по-лесно.
За мен най-трудна беше земята. Месеци наред не успявах и не успявах да я усетя и да се свържа с нея, докато не осъзнах, че елемента земя не се свежда само до почвата, а е също така растенията, дърветата и камъните. Камъните пък са ми слабост и осъзнах, че цял живот съм била свързана със земята по-силно от колкото с другите елементи, но не съм го осъзнавала.
Сега не ми е проблем да преминавам от един елемент в друг за миг, но доста поработих докато го постигна.
"Кат тасманийски дявол си в устата."
 Последен

Неактивен Solar

 • Специален достъп
 • Newbie
 • *****
 • Публикации: 26
 • Karma: +2/-0
  • Профил
Re: Стихии- обща информация
« Отговор #14 -: 14 Септември 2020 11:18:28, Понеделник »
Солар, препоръчвам да започнеш със стихията която чувстваш най-близка, а огъня да оставиш накрая.


Да, така представено има повече смисъл да започна с нещо, което чувствам по-близко, имайки предвид, че досега не съм правила инвокация. Ще ми е значително по-лесно. Благодаря, Цеци!