Отворена дискусия > БЪЛГАРСКА ТРАДИЦИОННА МАГИЯ

Славянска митология

<< < (2/2)

Sirens:
Коя е Баба Яга?
 Още от деца научаваме за Баба Яга. С нея ни плашатродителите ни, когато не слушаме, защото образът на старата жена обединява
 лошите страни от характера. В същото време подаряваме на близките си кукла Баба
 Яга, задължително усмихната, с огромна глава, дълъг нос, кривогледи очи,
 беззъба уста, гърбаво тяло, със сини очи и с голяма метла.Баба Яга е славянско
 митично същество описвано като стара зла жена с магически способности. В Италия
 нейното съответствие е Бефана (Befana). Смята се, че през нощта срещу 6 януари
 Бефана пуска през комина чорапчета пълни със сладкиши за добрите деца и
 въгленчета за непослушните. В Италия 6 януари е официален празник.В нашата
 митология образът и? се свързва със зли магии. Малките деца се страхуват от
 нея, защото тя ги яде, а възрастните - защото им прави магии и заклинания. В
 руската митология тя се носи по небето в хаван, като гребе от него с метла.Класическата
 Баба Яга е в представите ни за древен кумир. Тя е най-популярният герой от
 детските митове и легенди. В приказките, освен да създава неприятности, тя може
 да помогне на някого или поне да има желание за това, благодарение на
 магическите си способности. Нейно основно занятие е да предсказва бъдещето на
 онзи, който й допадне и да преде. Като резултат от предаческата й активност се
 появява вълшебното кълбо, което дава на приказния герой, за да го води към
 желаната цел. Според руски приказки в нейния арсенал има Огнен Щит, който бълва
 пламъци на всички страни и плаши враговете. До края на XVIII век дори се е
 правел паралел между руската Баба Яга и древноримската Белона - Богинята на
 войната (bellum - война), която същевременно е повелителка на Подземния свят. В
 Северна Русия и Белорусия се смята, че Баба Яга живее не в гората в къщичка на
 кокоши крака, а дълбоко под земята или сред люти мразове на Север. Който
 попаднел в нейните владения, първо се натъквал на непроницаем мрак, а след това
 се оказвал в светъл-пресветъл град с улици и домове, пълни с всякакви добрини -
 владение на вещата старица. В някои предания, достигнали до наши дни, са се
 запазили данни, според които можем да си представим Баба Яга като воин, богатир
 и великан.Известната старица има още две сестри, като едната е по-умна от
 другата. Не съществува общоприето тълкувание на името Яга. Някои смятат, че
 името й звучи като Йага - така четири звука се предават от три букви. В такъв
 случай названието /Й/Ага може да бъде свързано с името на загадъчния подземен
 свят Агарта. Правдоподобно звучи и обяснението, правещо паралел между името на
 стопанката на къщичката върху кокоши крака със славянския глагол
 "ягать", използван със значение "крякам". Прави се паралел
 между думата "йага" и санскритската дума "йога", които са
 идентични по звучене. Следователно Йага може да се интерпретира като Йогина -
 вещата вълшебница. Допуска се, че разпространеното сред славяните утвърдително
 възклицание "Аха!" (на руски "Ага!") също е свързано с
 името Йага. Възможно е някога то да е служело за обичайно матриархално
 приветствие или наздравица в чест на Великата Богиня Йага, подобно на
 ведийското възклицание "Сваха! ("Добро да бъде!",
 "Наздраве!"). Интересно е и значението на думата
 "ага", което е свързано не със злото, а с доброто начало. Тя се
 използва в различни гръцки думи: agathos - "добър", agathe -
 "доброта", agape - "любов", agapao - "обичам".
 Това още веднъж потвърждава предположението, че Йага като Великата Богиня
 първоначално е била надарена не само с отрицателни, но и с много положителни
 черти.

 интернет

Blackwolf:
За славянската митология може да се намери ценна информация в трудовете на проф. Анчо Калоянов.
По-специално в "Български митове", С. 1979 г.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия